Mozgássérült

rokkantság

fogyatékkal élés

Gyógyászati segédeszközök

Mozgássérült szállítás

Akadálymentesítés

Mozgássérültek házi betegépolása

A mozgássérültek munkavállalása

A mozgássérültek munkavállalásával kapcsolatos problémák egy része az érdekvédelem, másik része az intézményi érdekképviselet körébe tartozik. Magyarországon az Alkotmány (Magyarország Alaptörvénye) kimondja, hogy minden állampolgárnak egyformán joga van munkát vállalni, termelő tevékenységet végezni, és így saját megélhetését biztosítani. Mindenki szabadon választhatja meg, hogy milyen munkát szeretne végezni. A Munka Törvénykönyve tér ki arra, hogy ugyanazért a munkáért mindenkinek egyenlő bér jár, illetve, hogy mindenkit megillet az elvégzett munkája arányában a pihenés.

A munkavállalással kapcsolatos szabályozások célja a mozgáskorlátozottak esetén


Ezen alaptörvények egyik feladata az, hogy megakadályozzák például a megváltozott munkaképességűeket és a fogyatékos személyeket érintő negatív diszkriminációt, hogy például ne történhessen olyan, hogy egy fogyatékos embert nem választanak egy munkakör betöltésére, amire pedig képes lenne, vagy ugyanazért a munkáért ne fizethessenek kevesebbet neki. (Pozitív diszkriminációra példa, hogy a Munka Törvénykönyve évente 5 nap pótszabadságot rendel el az 50%-os és afeletti egészségkárosodással rendelkező munkavállalóknak.)

A munkakeresés teljes időtartamára vonatkozó diszkriminációmentességről a 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról tesz említést, eszerint már a felvételi eljárás során is biztosítani kell a fogyatékos személyek számára a képességeik bemutatásához szükséges, egyenlő eséllyel hozzáférhető körülményeket és munkaeszközöket. A foglalkoztatás során pedig – a munkavégzéshez szükséges mértékben – át kell alakítani a munkahelyi környezetet és a munkaeszközöket.  

A munkaszerződéssel és munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályok kivétel nélkül mindenkire vonatkoznak. Megkülönböztető rendelkezéseket a munkaviszony megszüntetéséről szóló részben találunk ismét, amely azt írja elő, hogy rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonya rendes felmondással, az egészségi állapotával kapcsolatos indoklással csak akkor szüntethető meg, ha eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább, a munkáltató a megváltozott egészségi állapotának megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a felajánlott munkaköröket nem fogadja el, alapos ok nélkül.
 

A megváltozott munkaképességűeknek járó állami juttatásokról


A megváltozott munkaképességű személyeknek akkor is járnak az állapotukkal összefüggő juttatások, ha mellette munkát vállalnak. Az ellátásokkal kapcsolatos jogszabályok 2012 végén megváltoztak, az új rendszer szerint rehabilitációs illetve rokkantsági ellátást kapnak azok, akiknél az NHRSZ (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) komplex vizsgálata százalékban meghatározott mértékű egészségiállapot-változást állapított meg. A komplex vizsgálat során megnézik a rehabilitálhatóságot is, és ha úgy találják, hogy a kérelmező munkaképessége rehabilitáció során visszaállítható, rehabilitációs javaslatot készítenek. Ha a vizsgált személyt nem találják rehabilitálhatónak, akkor rokkantsági támogatásra válik jogosulttá.

A rehabilitációs ellátás szünetel, ha a kedvezményezett keresőtevékenységet folytat. A rokkantsági ellátás megszűnik, ha a kedvezményezett jövedelme három egymást követő hónapban  meghaladja a minimálbér 150 százalékát. A rehabilitációs járadékban részesülő ellátását abban az esetben szüntetik meg, ha jövedelme  hat egymást követő hónapban meghaladja a rehabilitációs járadék kétszeresét, illetve a törvényben meghatározott minimálbért. Az ellátások feltételeiről, megszűnésének feltételeiről, kérelmezésének menetéről a 2011. évi CXCI. Törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól rendelkezik.

Munkaáltatói oldal

Az állam a munkáltatói oldalról igyekszik támogatni a fogyatékos személyek foglalkoztatását. Ha egy cég munkavállalóinak számán belül a fogyatékos foglalkoztatottak aránya meghaladja az 5%-ot, akkor speciális foglalkoztatói tanúsítványt szerezhet, amely különböző kedvezményeket biztosít számára (bérekkel, járulékokkal kapcsolatos kedvezmények). A foglalkoztatói tanúsítványnak fokozatai vannak a munkáltató fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatos elkötelezettségének mértékében.

Ha egy cég mozgássérültek foglalkoztatására készül, érdemes ezzel foglalkozó szervezetekhez fordulni. Az erre specializálódott cégek abban is segítséget tudnak nyújtani,  hogy hogyan kell felkészülni a mozgássérült munkatársak fogadására és foglalkoztatására, tanácsot tudnak adni a fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatos speciális jogi rendelkezésekről és kedvezményekről, valamint segíteni tudnak a fogyatékos munkavállalók felvételi eljárása során is.


FaXuniL Kft (H-2220 VECSÉS Város utca 2., telefon:+36-30-256-8-255, adószám13017996-2-13)

Google PageRank