Mozgássérült

rokkantság

fogyatékkal élés

Gyógyászati segédeszközök

Mozgássérült szállítás

Akadálymentesítés

Mozgássérültek házi betegépolása

Mozgássérültek érdekvédelme

Mozgássérült érdekvédelmi egységfront?


A mozgássérültek érdekvédelme nem egységes terület. Ez nem csoda, hiszen tagjai nem alkotnak homogén társadalmi csoportot, így érdekeik, illetve a számukra szükséges dolgok fontossági sorrendje sem azonos. Az érdekvédelem alapelve az, amely általános érvényű lehet a fogyatékkal élők számára, nevezetesen az, hogy megváltozott képességű embertársainknak joguk van olyan épített, társadalmi, emberi körülményekhez, amely elfogadható mértékben kompenzálja a korlátozottságukat.

A mozgássérültek társadalmi csoportja nem egységes, hiszen óriási különbségek vannak az önmagukat a megfelelő eszközök segítségével ellátni képes, illetve a skála másik végén elhelyezkedő magatehetetlen, fekvő rokkant személyek között. Az igényeik is teljesen mások, az előbbi csoport lehetőségeket és egyenlő esélyeket, az utóbbi pedig támogatást, juttatásokat és segítséget igényel.


Az érdekvédelem lépcsőfokai


A mozgásukban korlátozott személyek érdekvédelmének legalapvetőbb területe a hátrányos megkülönböztetés illetve az előítéletek elleni küzdelem, az átlagember első gondolata. A teljesítőképességük elismerése, fizetéseik, munkahelyeik védelme, az esélyegyenlőség a munkakeresésben alapvető és mindenki számára egyértelmű igények. Egy fejlett társadalom már igen nagy hangsúly fektet arra, hogy polgárait semmilyen téren ne érhesse a velük való bánásmódban alaptalan megkülönböztetés, se munkahelyeik, se hivatalos ügyeik intézése során.

Az alapokra épülő, magasabb szintű érdekvédelem a mozgássérültek számára fontos, az életminőségüket javító szolgáltatások nyújtása, a házi szakápolótól a gyógytornászon át a rehabilitációs lehetőségekig, gyógyfürdőkig és a a különböző pénzügyi támogatásokig, kedvezményekig és juttatásokig bezárólag. A mozgássérülteknek szervezett szabadidős és szórakozási lehetőségek, (át)képzési és továbbtanulási lehetőségek, az életüket praktikus módon segítő szolgálatok (személyi segítő, rokkant szállító stb. szolgálatok) munkája is mind ebbe a csoportba tartozik.


Hazai feladatok


A jelen pillanatban a magyar társadalom előtt álló, megugrandó lépcsőfok az, hogy olyan partnereknek, teljesértékű társaknak tekintsük az önmagukat ellátni képes, dolgozó mozgássérülteket, akiknek az egészségesekétől kissé eltérő körülményekre van szükségük ahhoz, hogy élni, dolgozni tudjanak. Ezt nem lehet különleges kívánságnak, pozitív diszkriminációnak tekinteni, hiszen az alapvető jog, az esélyegyenlőség része. Nem a mozgássérültek az egyetlen olyan csoport a társadalmunkban, akiknek meghatározott technikai, lelki társadalmi körülményekre van szüksége a léthez, a munkához, a mindennapi élethez, hiszen a terhes nők, kisgyermekes (babakocsival járó) anyák, idős emberek is hasonló helyzetben vannak. Az utóbb említett csoportokkal kapcsolatban már elfogadottabb ezen igények figyelembevétele, jobban értjük, hogy az igényeik ignorálásával hogyan hozzuk őket hátrányba és szorítjuk ki ezzel a társadalom teljes jogú életéből (bár van még mit tanulni itt is).


Intézményes érdekvédelem
 

A mozgássérült embertársaink érdekképviseletének legfontosabb fórumai a különböző egyesületek, alapítványok és más segítő szervezetek. Ezeknél a segítő szándékú szervezeteknél beszerezhető minden fontos információ, amire a megváltozott munkaképességű személyeknek szüksége lehet. Ha baleset érte, akkor az orvosi és NHRSZ ügyintézés menetéről, komplex vizsgálatról, a juttatásokról, kedvezményekről és a különböző igénybe vehető (rehabilitációs és egyéb) szolgáltatásokról. Ha születésétől fogva mozgássérült valaki, akkor a szervezeteken keresztül programokról, új szolgáltatásokról, innovatív életsegítő megoldásokról érdeklődhet, illetve igénybe veheti az életvitel javítására irányuló, az otthon lakást lehetővé tevő, az egyesületek által szervezett szolgáltatásokat.
Ezeknél  s szervezeteknél futnak össze a mozgássérültek számára szervezett programok, közösségi megmozdulások, vagy épp egészséges-fogyatékos közös programokról szóló információk, lelki munkavégző csoportok vagy munkaközvetítők elérhetőségei. És nem utolsósorban itt léphet kapcsolatba a sorstársak megértő, támogató óriási hálózatával, ahonnan barátokat és támogatókat szerezhet magának a frissen érkezett.

 


FaXuniL Kft (H-2220 VECSÉS Város utca 2., telefon:+36-30-256-8-255, adószám13017996-2-13)

Google PageRank